Er mag door iedereen, maar volgens een vastgesteld schema beslist worden

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze uitwerking is opgesteld tijdens een KNVI sessie op 26 september 2017.

Doel

Het op een eerlijke, eindige, snelle en herhaalbare manier beslissingen nemen.

Vraag en probleem

We komen maar niet tot besluiten en als we besluiten worden genomen dan is ook niet duidelijk op basis waarvan ze zijn genomen.

Informatie

 • We staat op dit moment onder toezicht
 • We zetten een rem op veranderende regelgeving
 • We weten dat we veel vorderingen niet innen
 • Er zijn nog geen mega problemen; de dagelijkse operatie loopt

Inferentie

 • Is dit wel een reële doelstelling?
 • Wordt het schema niet te complex?
 • Leidt eerlijkheid wel tot daadkracht?
 • Proberen we niet teveel doelen te verenigen?
 • Wat is het meest belangrijk

Oplossing:

 • het differentiëren van de soorten beslissingen
 • per soort beslissing bepalen wat echt belangrijk is
 • het schema moet beperkt blijven
 • er moet ook ruimte zijn om gewoon dingen uit te proberen
 • er moet ruimte gegeven worden aan mensen met energie

Concepten

 • beslissing
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • governance
 • proces
 • eerlijk
 • coalition of the willing
 • anti-fragiliteit
 • zeg wat je doet, doe wat je zegt

Aannames

 • meer mensen leidt tot eerlijke besluitvorming
 • er is een noodzaak tot herhaalbaarheid
 • rationaliteit is gewenst in besluitvorming
 • er moet nu beslist worden
 • managers moeten er iets van vinden

Implicaties

De machtsverhoudingen zullen veranderen.

Gezichtspunt

Initieel hebben we hier vooral vanuit blauwdrukdenken naar gekeken. Andere elementen van de oplossing zijn toegevoegd door nadrukkelijk ook vanuit groendrukdenken en witdrukdenken naar te kijken.

Gebaseerd op Elements of Thought sjabloon