Essay: Waarom schrijf ik dit?

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Soms doen we dingen zonder eerst goed na te denken. De 'waaromvraag' stellen in de wereld van de IT bijvoorbeeld.

Aanleiding is een artikel over prof Geurts die zegt; ‘In de hersenwetenschap is het echte nadenken in de vergetelheid geraakt’. Hij bepleit een filosoof aan te stellen om te helpen de waaromvraag beter te beantwoorden. Geen filosoof heeft beter dan Socrates de waaromvraag gebruikt bij het zoeken naar waarheid. Ook in de IT zie ik de zin van de waaromvraag. Door tijdgebrek en snelheid wordt energie aan de waaromvraag onttrokken. Dit vind ik al terug in de ideeën van prof Dijkstra uit 1954. Hij pleit voor noodzakelijke en 100% correcte programma’s en door nadenken creëert hij correctheid en elegantie van de code. Ik ben bang dat ook binnen de IT de waaromvraag niet altijd gesteld wordt. Integendeel: In de Agile werkwijze ligt de versnippering van de oplossing en het overzicht verliezen voor de hand. Het is wel klantgericht maar mogelijk niet intern gericht. De opdracht is vaak maatgevend, niet de noodzaak van de opdracht. Laten we stap voor stap nagaan of het doel, nut en noodzaak van een automatiseringsproces toegevoegde waarde heeft voor klant en voor intern. Dan pas aan het werk! Gebruik architectuur daarvoor. Zo komen we tot het inzicht waar de klant en de interne gebruiker het meest baat bij heeft (dit is de belangrijkste vereiste van een epic). Dus ‘denken’ over het ‘waarom’ geeft het ‘daarom’!

het volledige artikel