Fake news is doelbewuste desinformatie en als zodanig liegen

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Fake news is doelbewuste desinformatie en als zodanig liegen. Liegen is met opzet onware dingen zeggen over iets of iemand.

Ik veronderstel dat liegen zo oud is als de taal. In onze cultuur is er een ongeschreven sociale code dat liegen ongewenst is. Een leugentje om bestwil is wel sociaal acceptabel. Het kantelpunt ligt bij het doelbewust schade berokkenen.

Wanneer iemand schade ondervindt van liegen door een ander kan dit bestreden worden via de rechterlijke macht. Fake news kan dan ook, wanneer daar aanleiding toe bestaat, vanuit een maatschappelijk belang bestreden worden via de wetgevende en rechterlijke macht (trias politica).

Kritisch oordeelsvermogen, zowel individueel als gemeenschappelijk, is een randvoorwaarde om fake news te kunnen detecteren. Waar desinformatie ingenieus wordt opgesteld is deze moeilijk te ontdekken. Daarvoor is kennis en bewustzijn nodig ten aanzien van denkfouten. Belangrijke pijler voor het ontwikkelen van kritisch oordeelsvermogen is onderwijs, maar ook werkgroepen zoals deze :-).