Paradoxen die werken

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina kunnen paradoxen worden aangedragen die een rol spelen in het werk van architecten, in vervolg op de presentatie van Paul Oude Luttighuis op het Landelijke Architectuur Congres 2018. Deze pagina wordt bij voorkeur aangepast door mensen uit de groep die zich daarvoor hebben aangemeld. Aanmelding kan nog steeds (bij Paul, paul.oudeluttighuis@leblancadvies.nl). Het is geen vereiste om bij zijn presentatie aanwezig geweest te zijn. De sheets zijn hier te vinden: Bestand:Paradoxen die werken.pdf. Voor uitleg kun je bij Paul terecht. Voor bijdragen aan deze pagina is vooral het 'sjabloontje' van een paradox belangrijk (lichtbron-obstakel-schaduw, oftewel context-positief-negatief). Dat sjabloontje vind je op de vierde en vijfde sheet.

Als aanpak en spelregels voor deze pagina gelden:

 • Iedereen uit de groep mag paradoxen aandragen die van belang zijn voor ons werk. Bij aandragen geldt de vormvereiste dat het in het moet passen (zie boven).
 • De beschrijving van de paradox wordt steeds geordend volgens het bovenbedoelde sjabloontje. Er wordt aangegeven wat het positief is, wat het negatief is, wat de context en wat de reductie. Zo maken we mogelijk we dat de paradox kan gaan helpen bij ‘verheffing’: beter het architectenwerk doen.
 • Als je een nieuwe paradox hebt, voeg hem toe onder een kopje van niveau 2.
 • De discussie bij de paradoxen is verder vrij. De meest welkome discussiebijdragen bij een paradox zijn: voorbeelden ter illustratie en handreikingen voor gebruik.
 • Eens in de zoveel tijd een redactionele slag over het geheel. Ik verwacht dat er nogal wat verbanden tussen de aangedragen paradoxen zullen zitten en dat de discussie kan profiteren van enige “condensatie” op zijn tijd.
 • Na verloop van tijd en voldoende condensatie hebben we misschien materiaal voor een publicatie …

De sorites-paradox

Hoeveel fragmenten ook, het wordt nooit een geheel.

 • positief: één fragment
 • negatief: veel fragmenten
 • context: het geheel
 • reductie: versnippering

Discussie

Komt veel voor in architectuurland:

 • Agile: versnippering van beweging (Hoeveel veranderingetjes ook, zij worden geen beweging.)
 • Salamitactiek: versnippering van strategie (Hoeveel beslissinkjes ook, zij worden geen strategie.)
 • Micro-services: versnippering van systemen (Hoeveel dienstjes ook, zij worden geen systeem.)
 • Procedures: versnippering van processen (Hoeveel stapjes ook, zij worden nooit een proces.)
 • Statistiek: versnippering van informatie (Hoeveel data ook, het wordt nooit informatie.)

Bla bla

Ja ja

Na na

De volgende paradox