Bijeenkomsten

Uit Kritisch denken wiki
Versie door Dgreefhorst (overleg | bijdragen) op 13 mei 2019 om 19:08 (3 juni 2019: Dynamische oordeelsvorming)
Ga naar: navigatie, zoeken

3 juni 2019: Dynamische Oordeelsvorming

In de werkgroep Kritisch denken van informatie verkennen we denkgereedschappen om onszelf en elkaar te helpen ons werk te verbeteren. Het model Dynamische Oordeelsvorming (DO) is een hulpmiddel voor het:

 • (h)erkennen van je eigen gevoelens in samenhang met een vraag of probleem
 • inzicht krijgen in een vraag of een probleem
 • je kunnen oriënteren op een doel
 • zicht krijgen op mogelijkheden om dat doel te bereiken
 • kiezen voor een oplossing door het nemen van een besluit

Het model DO is geen procesmodel maar een bewegingsmodel. Kennis ontwikkelen en keuzes maken vragen om wisselwerkingen (dialogen) tussen polariteiten:

 • verleden (kenweg/inzicht) <- en -> toekomst (keuzeweg/besluit)
 • waarnemen (feiten) <- en -> denken (begrippen)
 • willen (doen) <- en -> handelen (middelen)

In het model DO is oordeelsvorming het (innerlijk) proces van benoemen van gevoelens, trekken van conclusies en nemen van besluiten. Dit proces verloopt niet lineair tijdsvolgordelijk. Wel is sprake van een min of meer ritmisch proces tussen de polen met een zeker patroon of regelmaat. Als je die dynamiek gaat herkennen kan je vervolgens bewust het ritme gaan verzorgen en daarmee de kwaliteit van je eigen oordeelsvorming en die van gesprekken met anderen verhogen.

Martijn Sasse is voorzitter van de vakgroepen informatiemanagement en business analyse bij IVO Rechtspraak. Hij werkt inmiddels 20 jaar met het model dynamische oordeelsvorming als belangrijk hulpmiddel in allerlei situaties, waarvan de laatste 10 jaar in de omgeving van de Rechtspraak. Het model DO vormt ook de basis voor de beschrijving van de kenniswerker in het boek "Ruimte voor mens en organisatie" waarvan Martijn co-auteur is. In dat boek plaatst Martijn het model dat stamt uit de jaren 70 van de twintigste eeuw in het huidige digitale tijdperk.

Inschrijven voor de sessie kan via de KNVI website.

6 maart 2019 : Open, Kritisch en Ethisch Redeneren

Onverschilligheid is een belangrijke valkuil. We zijn geneigd ons niet bewust te bekommeren over wat goed of slecht is en ons te laten leiden door wat anderen goedkeuren of afkeuren. Dergelijk gedrag is niet goed en zeker niet slim. We zouden autonoom moeten zijn en ons bewust moeten zijn van moraliteit. In meer algemene zin zouden we open moeten communiceren, kritisch moeten denken en ethisch moeten beschouwen. Op deze avond neemt PP Verroen ons mee in zijn aanpak voor Open, Kritisch en Ethisch redeneren. Op zijn geheel eigen wijze zal hij ons bewust maken van onze adiaforie.

De sessie vindt plaats van 17.30 - 20.30 bij Seven op de Mariaplaats 7 in Utrecht. Er zal voor een eenvoudige maaltijd worden gezorgd.

Informatie over Open, Kritisch, Ethisch Redeneden en over Smart is te vinden op de website van PP.

27 november 2018 : Cybernetica en Viable Systems Model

Ed van der Winden is auteur van een boek over cybernetica en Viable Systems Model getiteld "Waarom gaan dingen nou nooit eens een beetje vanzelf? En waarom dat de verkeerde vraag is.". Hij vindt dat meer mensen kennis moeten nemen van de fundamenteel andere manier van denken die aan de cybernetica ten grondslag ligt. Het Viable Systems model is beschreven door Stafford Beer. Hij definieerde cybernetica als de wetenschap van “effective organization”. Zijn Viable System Model is van toepassing op elke denkbare organisatie. Het is gebaseerd op de werking van het menselijk zenuwstelsel en beschrijft de functionele overeenkomsten tussen organisaties en organismen. Waar het model in eerste instantie vooral overkomt als een zeer bruikbare analogie is in de loop der jaren gebleken dat het meer is dan dat. Het laat zien dat organisaties letterlijk beschouwd kunnen worden als organismen, hoe verschillend de daadwerkelijke verschijningsvorm van een organisatie en een biologisch levend wezen dan ook wel niet mogen zijn. Dit gegeven leidt tot ontzettend veel inzichten en aanknopingspunten om onszelf als mensen veel effectiever te organiseren.

Ed van der Winden is al ruim 20 jaar werkzaam als architect waarvan de laatste 8 jaar als zelfstandige. Vier jaar geleden is hij op de wetenschap van de cybernetica gestuit en sindsdien is hij daar letterlijk dagelijks mee bezig, zowel professioneel als prive. Hij beschouwt Stafford Beer als zijn intellectuele held. Hij is tot de overtuiging gekomen dat hij thuis hoort in het rijtje van Newton, Darwin en Einstein. Hij weet dat dat grote woorden zijn, en weet dat het dan ook zijn plicht is om jullie mee te nemen in de redenen waarom.

De presentatie is hier te downloaden.

3 oktober 2018 : Fundamentele creativiteit: 8 keer ánders kijken naar de werkelijkheid

Op 3 oktober zal er een gecombineerde KNVI sessie en NAF Insight plaatsvinden van de werkgroep kritisch denken van informatie. Deze sessie zal worden verzorgd door Paul Wouters, auteur van het boek Denkgereedschap 2.0. De titel van de sessie is "Fundamentele creativiteit: 8 keer ánders kijken naar de werkelijkheid"

Filosoof en organisatiekundige Paul Wouters kijkt naar filosofie als de functie die in onze cultuur steeds weer serieuze crises in zingeving tracht op te lossen. Waar en wanneer mensen massaal het spoor bijster raakten, ontstonden nieuwe manieren van denken, een andere kijk op de werkelijkheid, die vervolgens onze hele cultuur doordesemde. Die fundamenteel verschillende denkgereedschappen raken wel eens uit de mode, maar ze verouderen niet. Dat betekent dus dat we voor ongetemde problemen waar we nu tegenaan lopen een goed gesorteerde gereedschapskist ter beschikking hebben, ontwikkeld in de loop van ruim 25 eeuwen. In zijn boek Denkgereedschap 2.0 beschrijft Paul de acht fundamentele gereedschappen en laat zien hoe ze werken. In zijn presentatie zal Paul de gereedschappen vooral op een intuïtief niveau aanreiken, door middel van beeldende kunst en, af en toe, een muziekfragment. De belofte is dat je na deze presentatie begeesterd en verwonderd wordt achtergelaten.

12 juni: werkgroep bijeenkomst

In deze vijfde bijeenkomst bespreken we het informatievierluik dat in de context van het gegevenslandschap van de overheid is opgesteld door Paul Oude Luttighuis. Het biedt een visie op de rangschikking van het gegevenslandschap door hier vanuit vier perspectieven naar te kijken. Hierdoor ontstaat zicht op belangrijke verschillen, overeenkomsten en afhankelijkheden.

Download de presentatie

13 maart 2018: werkgroep bijeenkomst

De alweer vierde workshop van onze werkgroep, met als thema "Architecting" En omdat ik ook niet weet wat dat dan is, heb ik met mijn white hat een paar artikelen gevonden:


De stelling van

 • Paul Oude Luttighuis is “Architectuur is vormgeven aan bedoelingen van opdrachtgevers en aan de effecten daarvan.”
 • Peter de Haan (geleend van GEA) “(Bedrijfs)vraagstukken worden effectiever opgelost als ze worden beschouwd vanuit een integraal en samenhangend richtinggevend kader, waarbij alle voor het (bedrijfs)vraagstuk relevante invalshoeken en stakeholders zijn meegenomen”.
 • Peter de Haan (bron: Systems Architecting, a Business Perspective by Wouter Muller) is “Archtecting places the processes of (systems) architecting in a broader context by juxtaposing the relationship of the (systems) architect with enterprise and management.
 • Jasper Ligthart is: "Het werk van een informatie architect gaat over het organiseren van afstemming tussen mensen, processen, systemen en organisaties. Soms zit daar ook een informatie/ICT component bij."
 • Andre van Dalen is: "Een goede Solution Architectuur wordt gekenmerkt door een holistische aanpak en bijbehorend allesomvattend overzicht van aspecten die van enterprise level inzoomen tot aan infrastructuur en van bedrijfsprocessen tot aan software design."
 • Danny Greefhorst is: "Architectuur is vooral creatief en kritisch denken"
 • Petra Adema is: "Architectuur ondersteunt het doelgericht en planmatig veranderen (verbeelden) van de inrichting van een organisatie. Het gaat over inzicht en overzicht in de huidige en gewenste structuur en samenhang van diensten, processen, organisatie, informatie, applicaties en ICT (structureren). Het gaat over criteria waarom de ene structuur mogelijk te verkiezen is boven een andere structuur (afstemmen)."
P.P. Verroen: Veel van deze stellingen lijken mij (pogingen tot) definities?
Wellicht leuk om te proberen samen tot een onderbouwde definitie te komen?
Ik heb een definitiemachine gemaakt. Probeer hem eens:
https://www.ppintaal.nl/Downloads/Definitiemachine_0.1.xlsx 

Zie ook Competenties voor informatiemanagement, architectuur en governance.

16 januari 2018: werkgroep bijeenkomst

Op 16 januari heeft er een meeting van de werkgroep plaats gevonden in Utrecht. Deze ging over fake news. Marcel Dohmen heeft hiervoor een probleemstelling beschreven.

De stelling van

Bovenstaand stellingen zijn besproken, kritisch beschouwd en van allerlei kanten belicht. Belangrijke inzichten daarbij zijn dat waarheid een te absoluut begrip is, wat waarheid en waarde tegenover elkaar staan en kritische beoordeling essentieel is. Om vertrouwen te krijgen in de geloofwaardigheid van berichtgeving is ondermeer traceerbaarheid middels bronvermelding belangrijk. We hebben in de sessie gezamenlijk gewerkt aan de Good Life Agency, een fictief bureau dat mensen kan helpen om succes uit te stralen. De resulterende mindmap is beschikbaar.

2c21c00f-22ad-44ba-8ead-6ad9587a3c97-original.jpeg 20180116 181506.jpg

16 en 17 november 2017: Landelijk Architectuur Congres

Op 17 november heeft de werkgroep een workshop georganiseerd op het Landelijk Architectuur Congres. In deze workshop zijn verschillende denktechnieken gepresenteerd zoals de Elements of Thought techniek van Linda Elder en Richard Paul, denkgereedschappen uit het boek Denkgereedschap 2.0 van Paul Wouters en de denkgereedschappen P.P. Verroen. Deelnemers zijn aan de slag gegaan met een aantal ethische vraagstukken.

De presentaties van de workshop:

Het resultaat van de workshop:

LAC 2017 152.jpg LAC 2017 153.jpg

26 september 2017: KNVI sessie

Er heeft op 26 september 2017 een sessie plaatsgevonden georganiseerd door de werkgroep in samenwerking met de special interest group architectuur van het KNVI. In de sessie is een inleiding gegeven in het onderwerp, zijn een aantal technieken voor kritisch denken gepresenteerd en is aan de slag gegaan met een aantal concrete vraagstukken op het gebied van informatie.

De volgende presentaties zijn verzorgd op deze sessie:

Er zijn een aantal stellingen kritisch besproken in de sessie. De resultaten vind je hier:

20170926.jpeg