Kritisch denken

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Multiple-users-silhouette 318-49546.jpg

Welkom op de wiki van de werkgroep kritisch denken. De werkgroep heeft de ambitie om mensen bewust te maken van het belang van het kritisch denken, concrete handvatten te bieden voor kritisch denken en concrete vraagstukken te faciliteren met kritisch denken. De werkgroep is specifiek geïnteresseerd in hoe filosofie kan helpen in het ondersteunen van kritisch denken. De werkgroep wordt ondersteund door Stichting Digital Architecture, de Koninklijke Vereniging voor Informatieprofessionals en het Nederlands Architectuur Forum.


817-200.png

Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden.


Icon 43189.png

We verzamelen op deze wiki allerlei relevante content. Zo kun je op de links pagina een overzicht vinden van artikelen, boeken, technieken en web-sites. We stellen het op prijs als je zelf relevante content toevoegt. Zo kun je elke pagina in deze wiki wijzigen en een eigen bijdrage toevoegen in de bijdragen van leden pagina. Om dat te kunnen doen kun je jezelf registreren op deze wiki zodat je een toegangsaccount hebt. Verder vragen we te voldoen aan de volgende basisregels: je verwijdert geen teksten van anderen, respecteert de mening en perspectieven van anderen en doet geen uitspraken over personen. De beheerder van deze wiki houdt zich het recht voor om content te herstructureren (samenvatten, herformuleren) en content te verwijderen als de basisregels worden overschreden.