Kritisch denken

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Multiple-users-silhouette 318-49546.jpg

Welkom op de wiki van de werkgroep kritisch denken. De werkgroep heeft de ambitie om mensen bewust te maken van het belang van kritisch denken, kennis te delen over kritisch denken, concrete handvatten te bieden voor kritisch denken en concrete vraagstukken te faciliteren met kritisch denken. De werkgroep is specifiek geïnteresseerd in hoe filosofie kan helpen in het ondersteunen van kritisch denken. De werkgroep wordt ondersteund door Stichting Digital Architecture, de Koninklijke Vereniging voor Informatieprofessionals en het Nederlands Architectuur Forum. Meer informatie is te vinden op de pagina over de werkgroep.


817-200.png

Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden.


Icon 43189.png

We verzamelen op deze wiki allerlei relevante content over kritisch denken. Er zijn pagina's met overzichten van bestaande Technieken, Boeken en [Links|on-line informatie]]. Je kunt zelf bijdrages of stellingen toevoegen en op elke pagina discussie voeren op de Overleg subpagina. Om dat te kunnen doen kun je jezelf registreren op deze wiki. Wel vragen we je om je te houden aan de volgende basisregels: geen teksten van anderen verwijderen, de mening en perspectieven van anderen respecteren en geen uitspraken doen over anderen. De beheerder van deze wiki houdt zich het recht voor om content te herstructureren of te verwijderen en gebruikers te blokkeren als de basisregels worden overschreden. Alle wijzigingen in de wiki content worden gelogd en zijn traceerbaar naar gebruikers.