Kritisch denken

Uit Kritisch denken wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Multiple-users-silhouette 318-49546.jpg

Welkom op de wiki van de werkgroep kritisch denken van informatie. Wij hebben de ambitie om uw kritische massa te verhogen. Kritisch denken is ons inziens een essentiële vaardigheid, ondermeer om goed om te kunnen gaan met de grote maatschappelijke veranderingen die op dit moment plaatsvinden. We zien informatie daarbij als een fundamentele bouwsteen. We zijn specifiek geïnteresseerd in hoe filosofie kan helpen in het ondersteunen van kritisch denken. De werkgroep is een interessegroep van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals en een werkgroep van het Nederlands Architectuur Forum.


817-200.png

Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. Kritisch denken is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Boeddha en Socrates gebruikten al kritische vragen om te bepalen of op autoriteit gebaseerde kennis rationeel, helder en logisch consistent kan worden gerechtvaardigd. Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden.


Icon 43189.png

We verzamelen op deze wiki allerlei relevante content over kritisch denken. Er zijn pagina's met overzichten van bestaande denktechnieken, valkuilen in ons denken, boeken en on-line informatie. Je kunt zelf kritiek toevoegen en discussie voeren op de overleg subpagina. Om dat te kunnen doen kun je jezelf registreren op deze wiki. Wel vragen we je om je te houden aan de volgende basisregels: geen teksten van anderen verwijderen, de mening en perspectieven van anderen respecteren en geen uitspraken doen over anderen. De beheerder van deze wiki houdt zich het recht voor om content te herstructureren of te verwijderen en gebruikers te blokkeren als de basisregels worden overschreden. Alle wijzigingen in de wiki content worden gelogd en zijn traceerbaar naar gebruikers.