Zitten er morele aannames in architectuur frameworks?

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze uitwerking is opgesteld tijdens een workshop op het Landelijk Architectuur Congres 2017 en vervolgens nabewerkt.

De Vraagstelling

Welke morele aannames zitten er in onze ontwerpparadigma’s (regel-denken, systeem-denken, web-denken, formalisme, …)?

De Methode

De voor deze groep gekozen denkmethode is Dialectiek, zoals beschreven in Denkgereedschap 2.0 (Paul Wouters), kijk hier voor de samenvatting.

Probleem benadering

  • op zoek naar de dynamiek tussen object en subject

Stappen

  1. Breng het beeld in beweging, kies een dimensie
  2. Kies een uitgangspositie
  3. Zoek de antithese
  4. Zoek de synthese

De uitkomst van de workshop

We hebben in de workshop twee rondes van dialectisch denken kunnen toepassen.

Ronde 1

Stap 1: Breng het beeld in beweging, kies een dimensie

We kozen de dimensie van de opvatting of denkkaders wel of niet morele aannames bevat.

Stap 2: Kies een uitgangspositie

Ene uiterste: alle frameworks bevatten morele aannames, omdat die je in staat stellen de keuzes te verantwoorden.

Stap 3: Zoek de antithese

Andere uiterste: frameworks horen juist geen morele aannames te hebben; frameworks hebben de intentie om moreel neutraal te zijn.

Stap 4: Zoek de synthese

De synthese vonden we in de uitspraak dat we streven naar "verantwoordelijke neutraliteit": je moet je kwetsbaar opstellen door de neutrale positie als intentie te hebben, maar ondertussen ook verantwoording af te geven over mogelijke of onvermijdelijke morele aannames.

Ronde 2

Stap 1: Breng het beeld in beweging, kies een dimensie

We ontdekten een nieuwe dimensie waar we in beland waren, namelijk die tussen verantwoording en autoriteit.

Stap 2: Kies een uitgangspositie

De uitgangspositie is waar we in de 1e ronde mee eindigden: de verantwoordelijke neutraliteit.

Stap 3: Zoek de antithese

De antithese is de opvatting dat je je juist niet kwetsbaar moet opstellen, maar dat je je autoriteit moet doen gelden.