Nepnieuws is een Fundgrube voor kritische denkers -en confronterend als een lachspiegel.

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Een Fundgrube omdat onderzoek naar de nepheid van nepnieuws een beroep doet op al onze denkvaardigheden.
  • Confronterend, omdat de hilarische parabolen van de nepheid uiteindelijk onze eigen waarheids-aanspraken weerspiegelen.

Ik stel als werkvorm voor de 16e voor:  Discussie tijdens het eten over definities van nepnieuws.  Openen van het workdeel met gezamenlijk on line spelen van de slechtnieuwsgame: https://www.slechtnieuws.nl/#intro  Verzamelen van een aantal aansprekende voorbeelden van nepnieuws: https://www.snopes.com/?s=dutch  Kiezen van drie casussen Ik kies deze: http://www.dutchcowboys.nl/advertising/the-good-life-agency-fake-je-populariteit-door-te-betalen  Elke werkvorm werkt 1 casus uit Ik ga voor PMI: http://www.ppintaal.nl/Canvassen%20etc/00_Gereedschappen/Reageren_PMI-tabel_1.a.docx Met voor de I een analyse met de criteria voor “nieuws” van Rob Wijnberg: “Achter ieder nieuwsbericht, ieder verhaal, ieder journaalitem, gaat een wereldbeeld schuil, gebaseerd op ontologische (wat is werkelijk?), epistemologische (wat is waar?), methodologische (hoe komen we erachter?) en morele (waarom is het belangrijk?) aannames.” https://decorrespondent.nl/6073/waarom-objectieve-journalistiek-een-misleidende-en-gevaarlijke-illusie-is/72517796241-093a3df5  We rapporteren de resultaten aan elkaar.