De overheid dient de openbare orde op het web te gaan reguleren om aantoonbaar fake-news dat de openbare orde verstoren kan zoveel mogelijk te voorkomen.

Uit Kritisch denken wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Als eerste dient bekeken te worden wat men verstaat onder de overheid ... en fake-news (voor laatstgenoemde verwijs ik naar de stelling van Danny De overheid dient traceerbaarheid van haar eigen berichtgeving te borgen en dat van anderen te stimuleren).

Op Overheid.nl staat allerlei informatie m.b.t. wetgeving.

Als begin/overzicht/voorbeeld neem ik de wikipedia-pagina-Overheid.

Daar staat o.a. "handhaven van de (openbare) orde", waarbij geldt dat "bij de invulling van het begrip openbare orde zal moeten worden gekeken naar het 'normale spraakgebruik, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval' ", zie 'Openbare orde'.

Is er sprake van een 'openbare orde' op het web? M.i. mogelijk wel.

Kan Fake-news leiden tot verstoring van de openbare orde? M.i. wel. (trouwens echt nieuws ook).

Dan als 'Fake-news' (rare term eigenlijk) tot verstoring van de openbare orde kan leiden dient de overheid dat te gaan proberen te voorkomen door regulatie/richtlijnen/voorschriften/wetgeving en handhaving.